Druženje za vzajemno izobraževanje generacij.

Cilji delovanja DVIG

  • -ustvarjanje okoliščin za vzajemno učenje generacij
  • -spodbujanje učenja za dejavno vključevanja mladih in odraslih v javno življenje
  • -načrtovanje, organizacija in izpeljava raznovrstnih učnih aktivnosti,
  • -spodbujanje nosilcev znanja in moči, da dobrine s prostovoljskim sodelovanjem v društvu delijo s svojimi so-krajani za dobro lokalnega okolja.

1.Starejši delimo znanje z mladimi: svetovanje in pomoč učencem in dijakom pri učenju slovenščine, angleščine in matematike – enkrat tedensko bodo prostovoljci svetovali učencem in dijakom pri učenju.

Vodji Nika Gams in Olga Drofenik

Termin: vsak četrtek ob 17. uri. Začetek aktivnosti 3 oktobra 2013

Kontakt: Nika Gams 031643 228

2.Ure pravljic

Vodja Alenka Pleško, 040 424 446

Termin: dvakrat letno v prostorih osnovne šole.

Prvič v mesecu marcu 2014

Možnost organiziranja lutkovne predstave. O pogojih poizve Alenka Pleško

3.Življenje naših občanov, zgledi za različne rodove in čase –priprava projekta za pogovore z našimi občani, ki so dosegli pomembne uspehe na različnih delovnih področjih in objava pogovorov

Še iščemo primernega vodjo in avtorja intervjujev

4.Nadaljevalni tečaji angleščine, vodja Anica Vengust

Termin: določen po prijavah kandidatov, prav tako vodje tečajev.

5.Nadaljevalni tečaj angleščine

Vodja Olga Drofenik, 041 775 771

Termin: vsako sredo, praviloma v občinski sejni sobi, prva ura v sredo 9. oktobra

6.Bralni krožki

Vodja Alenka Pleško

Termini: dvakrat mesečno, ob sredah, praviloma v občinski sejni sobi.

Prvi krožek 23. oktobra

Avtorji: Maja Haderlap, Feri Lainšček,Goran Vojnovič in Florjan Lipuš

7.Presoja o možnosti postavitve E kotička -  nova dejavnost.

Vodja:  Olga Drofenik 041 775 771

Dosedanje aktivnosti DVIG so pokazale, da veliko članov nima, ali pa ne uporablja e-pošte. Zato bomo preučili možnost organizacije e-kotička, kjer bi člani, ob ustrezni podpori, uporabljali elektronsko pošto in spletne strani.

Pobuda županu (predsednica), da zagotovi prostor in računalnik z dostopom do interneta 1 krat tedensko

Pripravili: Nika Gams, predsednica

Olga Drofenik in Alenka Pleško